β-Defensin 2 and 3 promote the uptake of self or CpG DNA, enhance IFN-α production by human plasmacytoid dendritic cells, and promote inflammation.

Tewary P, de la Rosa G, Sharma N, Rodriguez LG, Tarasov SG, Howard OM, Shirota H, Steinhagen F, Klinman DM, Yang D, Oppenheim JJ.
Journal   J Immunol.
Species  
Analytes Measured   IL-10 , IL-12 Total , IL-5 , IL-6
Matrix Tested   Cell culture supernatants, serum
Year   2013
Volume   191
Page Numbers   865-874
Application   Cytokines and Chemokines
Abstract
Alarmins are a group of structurally diverse host defense antimicrobial peptides that are important immune activators. In this article, we present a novel role for two potent alarmins, human β-defensin 2 and 3 (HBD2 and 3), in promoting IFN-α production by human plasmacytoid dendritic cells. We demonstrate that HBD2 and 3 activate pDCs by enhancing the intracellular uptake of CpG and self DNA and promote DNA-induced IFN-α production in a TLR9-dependent manner. Both CpG and host DNA form aggregates that resemble DNA nets when combined with HBD2 and 3. Isothermal titration calorimetry studies to elucidate the nature of HBD3/CpG complexes demonstrate involvement of enthalpy-driven interactions, in addition to hydrophobic interactions, with the formation of complexes at a molar ratio of 2:1 defensin/CpG. The i.v. administration of HBD3/CpG complexes induced proinflammatory cytokines like IL-12, IFN-γ, IL-6, IFN-α, and IL-10 in serum, associated with an increased recruitment of APCs in the spleen. Subcutaneous injections of these complexes showed enhanced infiltration of inflammatory cells at the injection site, indicating a potential pathophysiological role for alarmin/DNA complexes in contributing to inflammation. Intraperitoneal immunization of HBD3/CpG complexes with OVA enhanced both cellular and humoral responses to OVA, compared with OVA/HBD3 or OVA/CPG alone, indicative of a much more potent adjuvant effect of the HBD3/CpG complexes. Thus, the ability of defensins to enhance cellular uptake of nucleic acids can lead to improved vaccine formulations by promoting their uptake by various cells, resulting in an enhanced immune response.

View Publications

Related Products

U-PLEX Custom Metabolic Group 1 (hu) Assays
BAFF, BDNF, β-NGF, C-Peptide, CTACK, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, EPO, FGF-21, FGF-23, FLT3L, Fractalkine, FSH, G-CSF, Ghrelin (active), Ghrelin (total), GIP (active), GIP (inactive), GIP (total), GLP-1 (active), GLP-1 (inactive), GLP-1 (total), Glucagon, GM-CSF, GRO-α, I-309, IFN-α2a, IFN-β, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-2Rα, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17C, IL-17D, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-29/IFN-λ1, IL-31, IL-33, Insulin, IP-10, Leptin, Luteinizing Hormone (LH), MCP-1, MCP-2, MCP-4, M-CSF, MDC, MIF, MIP-1α, MIP-5, PP, Proinsulin, PYY (total), SDF-1α, TARC, TNF-α, TNF-β, TPO, TRAIL, TSLP, VEGF-A, YKL-40 | Human
Multiplex
U-PLEX Metabolic Group 1 (hu) Assays
BAFF, BDNF, β-NGF, C-Peptide, CTACK, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, EPO, FGF-21, FGF-23, FLT3L, Fractalkine, FSH, G-CSF, Ghrelin (active), Ghrelin (total), GIP (active), GIP (inactive), GIP (total), GLP-1 (active), GLP-1 (inactive), GLP-1 (total), Glucagon, GM-CSF, GRO-α, I-309, IFN-α2a, IFN-β, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-2Rα, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17C, IL-17D, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-29/IFN-λ1, IL-31, IL-33, Insulin, IP-10, Leptin, Luteinizing Hormone (LH), MCP-1, MCP-2, MCP-4, M-CSF, MDC, MIF, MIP-1α, MIP-5, PP, Proinsulin, PYY (total), SDF-1α, TARC, TNF-α, TNF-β, TPO, TRAIL, TSLP, VEGF-A, YKL-40 | Human
Multiplex
U-PLEX Adipokine Combo 1 (hu)
BDNF, β-NGF, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, Insulin, Leptin, MCP-1, TNF-α | Human
Multiplex
R-PLEX Rat IL-5 Antibody Set
IL-5 | Rat
R-PLEX Rat IL-6 Antibody Set
IL-6 | Rat
R-PLEX Rat IL-10 Antibody Set
IL-10 | Rat
V-PLEX Human Biomarker 54-Plex Kit
CRP, Eotaxin, Eotaxin-3, FGF (basic), GM-CSF, ICAM-1, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, PlGF, SAA, TARC, Tie-2, TNF-α, TNF-β, TSLP, VCAM-1, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-1/Flt-1 | Human
Multiplex
V-PLEX Human Cytokine 44-Plex Kit
Eotaxin, Eotaxin-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TARC, TNF-α, TNF-β, TSLP, VEGF-A | Human
Multiplex
V-PLEX Plus Human Biomarker 54-Plex Kit
CRP, Eotaxin, Eotaxin-3, FGF (basic), GM-CSF, ICAM-1, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, PlGF, SAA, TARC, Tie-2, TNF-α, TNF-β, TSLP, VCAM-1, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-1/Flt-1 | Human
Multiplex
V-PLEX Plus Human Cytokine 44-Plex Kit
Eotaxin, Eotaxin-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TARC, TNF-α, TNF-β, TSLP, VEGF-A | Human
Multiplex
V-PLEX Plus Mouse Cytokine 19-Plex Kit
IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-15, IL-17A/F, IL-27p28/IL-30, IL-33, IP-10, KC/GRO, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, TNF-α | Mouse
Multiplex
V-PLEX Mouse Cytokine 19-Plex Kit
IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-15, IL-17A/F, IL-27p28/IL-30, IL-33, IP-10, KC/GRO, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, TNF-α | Mouse
Multiplex
V-PLEX Human Biomarker 46-Plex Kit
CRP, Eotaxin, Eotaxin-3, FGF (basic), GM-CSF, ICAM-1, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, PlGF, SAA, TARC, Tie-2, TNF-α, TNF-β, VCAM-1, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-1/Flt-1 | Human
Multiplex
V-PLEX Human Cytokine 36-Plex Kit
Eotaxin, Eotaxin-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TARC, TNF-α, TNF-β, VEGF-A | Human
Multiplex
V-PLEX Plus Human Biomarker 46-Plex Kit
CRP, Eotaxin, Eotaxin-3, FGF (basic), GM-CSF, ICAM-1, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, PlGF, SAA, TARC, Tie-2, TNF-α, TNF-β, VCAM-1, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-1/Flt-1 | Human
Multiplex
V-PLEX Plus Human Cytokine 36-Plex Kit
Eotaxin, Eotaxin-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TARC, TNF-α, TNF-β, VEGF-A | Human
Multiplex
U-PLEX T-Cell Combo Human
GM-CSF, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, MIP-3α, TNF-α | Human
Multiplex
U-PLEX T-Cell Combo Mouse
GM-CSF, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, MIP-3α, TNF-α | Mouse
Multiplex
U-PLEX T-Cell Combo NHP
GM-CSF, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17A, IL-17F, IL-22, MIP-3α, TNF-α | Non-human primate
Multiplex
U-PLEX Biomarker Group 1 Mouse Assays
EPO, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17C, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27p28/IL-30, IL-31, IL-33, IP-10, KC/GRO, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, MIP-3α, TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, TNF-α, VEGF-A | Mouse
Multiplex
U-PLEX Custom Biomarker Mouse Assays
EPO, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17C, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27p28/IL-30, IL-31, IL-33, IP-10, KC/GRO, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, MIP-3α, TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, TNF-α, VEGF-A | Mouse
U-PLEX TH17 Combo 1 Mouse
IL-17A, IL-17C, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-31, IL-33 | Mouse
Multiplex
U-PLEX TH17 Combo 2 Mouse
IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-17A, IL-17C, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-31, IL-33, TNF-α | Mouse
Multiplex
U-PLEX Biomarker Group 1 Mouse 35-Plex
EPO, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17C, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27p28/IL-30, IL-31, IL-33, IP-10, KC/GRO, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, MIP-3α, TNF-α, VEGF-A | Mouse
Multiplex
U-PLEX Custom Biomarker NHP Assays
CTACK, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, FLT3L, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO-α, I-309, IFN-α2a, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-2Rα, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17F, IL-18, IL-22, IL-23, IP-10, I-TAC, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIF, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, MIP-3β, MIP-5, SDF-1α, TARC, TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, TNF-α, TNF-β, TPO, TRAIL, VEGF-A, YKL-40 | Non-human primate
Multiplex
U-PLEX TH1/TH2 Combo NHP
IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-8, IL-10, IL-12p70, TNF-α | Non-human primate
Multiplex
U-PLEX TH17 Combo 1 NHP
IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-17A, TNF-α | Non-human primate
Multiplex
U-PLEX TH17 Combo 2 Human
IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-10, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, TNF-α | Human
Multiplex
U-PLEX Biomarker Group 1 Human 71-Plex
CTACK, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, EPO, FLT3L, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO-α, I-309, IFN-α2a, IFN-β, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-2Rα, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-29/IFN-λ1, IL-31, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIF, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, MIP-3β, MIP-5, SDF-1α, TARC, TNF-α, TNF-β, TPO, TRAIL, TSLP, VEGF-A, YKL-40 | Human
Multiplex
U-PLEX Biomarker Group 1 NHP 61-Plex
CTACK, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, FLT3L, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO-α, I-309, IFN-α2a, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-2Rα, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17F, IL-18, IL-22, IL-23, IP-10, I-TAC, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIF, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, MIP-3β, MIP-5, SDF-1α, TARC, TNF-α, TNF-β, TPO, TRAIL, VEGF-A, YKL-40 | Non-human primate
Multiplex
U-PLEX Training Pack, 4-Assay
IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α | Human
Multiplex
U-PLEX Training Pack, 10-Assay
IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α | Human
Multiplex
U-PLEX Biomarker Group 1 Human Assays
CTACK, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, EPO, FLT3L, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO-α, I-309, IFN-α2a, IFN-β, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-2Rα, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-29/IFN-λ1, IL-31, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIF, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, MIP-3β, MIP-5, SDF-1α, TARC, TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, TNF-α, TNF-β, TPO, TRAIL, TSLP, VEGF-A, YKL-40 | Human
Multiplex
U-PLEX Custom Biomarker Human Assays
CTACK, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, EPO, FLT3L, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO-α, I-309, IFN-α2a, IFN-β, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-2Rα, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-29/IFN-λ1, IL-31, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIF, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, MIP-3β, MIP-5, SDF-1α, TARC, TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, TNF-α, TNF-β, TPO, TRAIL, TSLP, VEGF-A, YKL-40 | Human
Multiplex
U-PLEX Cytokine Combo 1 Human
GM-CSF, IL-1α, IL-5, IL-7, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, TNF-β, VEGF-A | Human
Multiplex
U-PLEX Proinflam Combo 1 Human
IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, TNF-α | Human
Multiplex
U-PLEX Proinflam Combo 1 NHP
IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12/IL-23p40, TNF-α | Non-human primate
Multiplex
U-PLEX Proinflam Combo 2 Human
GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 | Human
Multiplex
U-PLEX Proinflam Combo 3 Human
IFN-γ, IL-1β, IL-6, TNF-α | Human
Multiplex
U-PLEX Proinflam Combo 4 Human
IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α | Human
Multiplex
U-PLEX TH1/TH2 Combo Human
IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, TNF-α | Human
Multiplex
U-PLEX TH1/TH2 Combo Mouse
IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-12p70, IL-13, KC/GRO, TNF-α | Mouse
Multiplex
U-PLEX Mouse IL-10 Assay
IL-10 | Mouse
Singleplex
U-PLEX NHP IL-5 Assay
IL-5 | Non-human primate
Singleplex
U-PLEX NHP IL-6 Assay
IL-6 | Non-human primate
Singleplex
U-PLEX NHP IL-10 Assay
IL-10 | Non-human primate
Singleplex
U-PLEX Human IL-10 Assay
IL-10 | Human
Singleplex
U-PLEX Mouse IL-5 Assay
IL-5 | Mouse
Singleplex
U-PLEX Mouse IL-6 Assay
IL-6 | Mouse
Singleplex
U-PLEX Cytokine Combo 1 NHP
GM-CSF, IL-1α, IL-5, IL-7, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, TNF-β, VEGF-A | Non-human primate
Multiplex
U-PLEX Human IL-5 Assay
IL-5 | Human
Singleplex
U-PLEX Human IL-6 Assay
IL-6 | Human
Singleplex
U-PLEX Mouse IL-5 Antibody Set
IL-5 | Mouse
U-PLEX Mouse IL-6 Antibody Set
IL-6 | Mouse
U-PLEX Mouse IL-10 Antibody Set
IL-10 | Mouse
U-PLEX NHP IL-5 Antibody Set
IL-5 | Non-human primate
U-PLEX NHP IL-6 Antibody Set
IL-6 | Non-human primate
U-PLEX NHP IL-10 Antibody Set
IL-10 | Non-human primate
U-PLEX Human IL-5 Antibody Set
IL-5 | Human
U-PLEX Human IL-6 Antibody Set
IL-6 | Human
U-PLEX Human IL-10 Antibody Set
IL-10 | Human
V-PLEX Plus Proinflammatory Panel 2 Rat Kit
IFN-γ, IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, KC/GRO, TNF-α | Rat
Multiplex
V-PLEX Proinflammatory Panel 2 Rat Kit
IFN-γ, IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, KC/GRO, TNF-α | Rat
Multiplex
V-PLEX Human Biomarker 40-Plex Kit
CRP, Eotaxin, Eotaxin-3, FGF (basic), GM-CSF, ICAM-1, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, PlGF, SAA, TARC, Tie-2, TNF-α, TNF-β, VCAM-1, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-1/Flt-1 | Human
Multiplex
V-PLEX Plus Human Biomarker 40-Plex Kit
CRP, Eotaxin, Eotaxin-3, FGF (basic), GM-CSF, ICAM-1, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, PlGF, SAA, TARC, Tie-2, TNF-α, TNF-β, VCAM-1, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-1/Flt-1 | Human
Multiplex
V-PLEX Neuroinflammation Panel 1 Human Kit
CRP, Eotaxin, Eotaxin-3, FGF (basic), ICAM-1, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, PlGF, SAA, TARC, Tie-2, TNF-α, TNF-β, VCAM-1, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-1/Flt-1 | Human
Multiplex
V-PLEX Plus Neuroinflammation Panel 1 Human Kit
CRP, Eotaxin, Eotaxin-3, FGF (basic), ICAM-1, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, PlGF, SAA, TARC, Tie-2, TNF-α, TNF-β, VCAM-1, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-1/Flt-1 | Human
Multiplex
V-PLEX Cytokine Panel 1 NHP Kit
GM-CSF, IL-5, IL-7, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, TNF-β, VEGF-A | Non-human primate
Multiplex
V-PLEX NHP Cytokine 24-Plex Kit
Eotaxin-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, TARC, TNF-β, VEGF-A | Non-human primate
Multiplex
V-PLEX NHP IL-5 Kit
IL-5 | Non-human primate
Singleplex
V-PLEX NHP IL-6 Kit
IL-6 | Non-human primate
Singleplex
V-PLEX NHP IL-10 Kit
IL-10 | Non-human primate
Singleplex
V-PLEX Plus Cytokine Panel 1 NHP Kit
GM-CSF, IL-5, IL-7, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, TNF-β, VEGF-A | Non-human primate
Multiplex
V-PLEX Plus NHP Cytokine 24-Plex Kit
Eotaxin-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, TARC, TNF-β, VEGF-A | Non-human primate
Multiplex
V-PLEX Plus NHP IL-5 Kit
IL-5 | Non-human primate
Singleplex
V-PLEX Plus NHP IL-6 Kit
IL-6 | Non-human primate
Singleplex
V-PLEX Plus NHP IL-10 Kit
IL-10 | Non-human primate
Singleplex
V-PLEX Plus Proinflammatory Panel 1 NHP Kit
IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10 | Non-human primate
Multiplex
V-PLEX Proinflammatory Panel 1 NHP Kit
IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10 | Non-human primate
Multiplex
Human IL-5 Antibody
IL-5
Human IL-6 Antibody Bulk Product
IL-6
Human IL-10 Antibody
IL-10
Mouse IL-5 Antibody
IL-5
Mouse IL-6 Antibody
IL-6
Mouse IL-10 Antibody
IL-10
Rat IL-5 Antibody
IL-5
Rat IL-6 Antibody
IL-6
Rat IL-10 Antibody
IL-10
V-PLEX Cytokine Panel 1 Human Kit
GM-CSF, IL-1α, IL-5, IL-7, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, TNF-β, VEGF-A | Human
Multiplex
V-PLEX Human Cytokine 30-Plex Kit
Eotaxin, Eotaxin-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, TARC, TNF-α, TNF-β, VEGF-A | Human
Multiplex
V-PLEX Human IL-5 Kit
IL-5 | Human
Singleplex
V-PLEX Human IL-6 Kit
IL-6 | Human
Singleplex
V-PLEX Human IL-10 Kit
IL-10 | Human
Singleplex
V-PLEX Human Proinflammatory Panel I (4-Plex)
IFN-γ, IL-1β, IL-6, TNF-α | Human
Multiplex
V-PLEX Human Proinflammatory Panel II (4-Plex)
IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α | Human
Multiplex
V-PLEX Mouse IL-5 Kit
IL-5 | Mouse
Singleplex
V-PLEX Mouse IL-6 Kit
IL-6 | Mouse
Singleplex
V-PLEX Mouse IL-10 Kit
IL-10 | Mouse
Singleplex
V-PLEX Plus Cytokine Panel 1 Human Kit
GM-CSF, IL-1α, IL-5, IL-7, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, TNF-β, VEGF-A | Human
Multiplex
V-PLEX Plus Human Cytokine 30-Plex Kit
Eotaxin, Eotaxin-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-8 (HA), IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1α, MIP-1β, TARC, TNF-α, TNF-β, VEGF-A | Human
Multiplex
Product Search
Browse Our Products

By Analytes
By Applications
Search
Customer Service/Orders


Scientific/Technical Support


Instrument Support


Company Headquarters